Myymälä: Muuntotie 1, 01510 Vantaa | 010 666 7282 | Sähköposti: info(at)mrlvi.fi | Avoinna ark. 8-16
JUHANNUKSENA POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT!
Suljemme myymälän torstaina 20.6 klo 15 ja 21.6 olemme suljettu.

Myymälä: Muuntotie 1, 01510 Vantaa | 010 666 7282 | Sähköposti: info(at)mrlvi.fi | Avoinna ark. 8-16
JUHANNUKSENA POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT!
Suljemme myymälän torstaina 20.6 klo 15 ja 21.6 olemme suljettu.

 x 

VALMISTAJIEN HINNAN NOUSUJEN JOHDOSTA KAIKKI OIKEUDET HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN!

TALOUSVEDEN EPÄPUHTAUDET JA VAIKUTUKSET

 

KAIVOVEDEN EPÄPUHTAUDET

Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa aina ennen kaivon käyttöönottoa. Kaivovesi tulisi tutkia aina, jos epäillään veden aiheuttavan terveysoireita tai sen maku, haju ja väri on muuttunut oleellisesti. Kaivovesi kannatta tutkituttaa etenkin, jos talouteen on syntymässä lapsi, koska kaikki terveyteen vaikuttavat aineet, kuten fluoridi, radon, nitraatti ja nitriitti eivät maistu vedessä.

Fluoridi vaikuttaa hampaiden muodostukseen ja nitraatti imeväisikäisten hapensaantiin. Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä.

 

EPÄPUHTAUKSIEN VAIKUTUKSET

Epäpuhtauksien vaikutukset talousvedessä voivat aiheuttaa muun muassa seuraavia ongelmia: esim. vihreää väriä tai syöpymistä, värjäymiä, sakkaa/saostumia/kalkkia esim.. hanat, altaat, kaakelit, putkistot, varaajat ym.. Epäpuhtaudet vaikuttavat myös veden hajuun, makuun ja terveyteen.

 

KAIVOVEDEN LAATUUN VAIKUTTAVAT AINEET

Humus: vaikuttaa veden värillisyyteen/keltaisuuteen ja vaikeuttaa raudanpoistoa.
Kloridi: vaikuttaa veden aiheuttamaan vesilaitekorroosioon.
Alkaliteetti ja asiditeetti: kuvaavat veden syövyttävyyttä.
Kupari: liukenee yleensä putkistosta ja aiheuttaa veteen väriä ja makua.
Radon: on syöpää aiheuttava kaasumainen alkuaine.
Uraani: on kemiallinen myrkky.
Sameus: kuvaa pienhiukkasten (kuten savi) määrää vedessä.

 

TIEDÄTKÖ MILLAISTA VETTÄ KÄYTÄT?

Yksittäiset kaivot, joiden vesi on laadultaan moitteetonta, ovat valitettavan harvinaisia. Yleisimmät syyt veden huonoon laatuun löytyvät maa- ja kallioperästä tai puutteista kaivon rakenteissa.

 

TALOUS- JA JUOMAVEDEN SALLITUT ENIMMÄISPITOISUUDET

pH:

Veden alhainen pH-arvo(<7,0) saattaa syövyttää metalliputkia, erityisesti kuparia.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus pH 6,0-9,5/6,5-9,5

Rauta:

Suositusta alhaisemmat rautapitoisuudet saattavat aiheuttaa veteen sakkaa, väriä sekä metallista makua.
Yleisesti käytetty raudan makukynnys on 0,4-0,7 mg/l
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 0,4/0,2 mg/l


Mangaani:

Mangaani aiheuttaa kohonneina pitoisuuksina veteen metallista makua sekä mustia saostumia. Korkea mangaanipitoisuus saattaa aiheuttaa lapsilla oppimishäiriöitä.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 0,1/0,05 mg/l


KMn04- luku:

Permanganaatti-luku Suomen oloissa kuvaa veden humuksen määrää. Humus aiheuttaa veteen kellertävää värivirhettä, kun pitoisuus ylittää arvon 12-15 mg/l.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 20/12 mg/l


Kovuus:

Kovuus kuvaa veden ns. kalkkipitoisuutta. Kalkki aiheuttaa vesilaitteissa kattilakiveä eli valkoista kovaa kivettymää varsinkin kuumavesipuolella. Suomessa vesi on yleensä pehmeää tai keskikovaa ja kovuusarvona ilmoitettuna yleisemmin 2-8 °dH.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus ohjeellinen Ca 100/50 mg/l


Sähkön johtavuus:

Sähkönjohtavuus kuvaa veden kokonaismineraalipitoisuutta. Korkea (yli 600 µS/cm) mineraalimäärä voi aiheuttaa veteen suolaista makua, korkea suolapitoisuus myös lisää vesilaitekorroosiota. Kaivovesien johtavuus on tyypillisesti välillä 100-400 µS/cm.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 2500/400 µS/cm


Kloridi:

Kloridi aiheuttaa korkeina (yli 50mg/l) pitoisuuksina metallien korroosiota. Lisäksi kloridi aiheuttaa veteen suolan makua. Pohjavesien Cl-pitoisuus on yleisesti 5-25 mg/l.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 100mg/l


Väri:

Veden väri- tai sameus aiheutuu yleensä raudasta tai humuksesta sekä savesta.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 40 mg Pt/l


Haju:

Veden hajuvirhe voi aiheutua pintavesien pääsystä kaivoon, humusaineista, kaivon huonosta ilmanvaihdosta tai porakaivoissa mm. rikkivedystä (mätä kanamuna).
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 40 mg Pt/l


Alumiini:

Alumiinilla on epäilty olevan yhteyttä eräiden neurologisten häiriöiden syntyyn ja mm. Alzheimerin tautiin.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 200μg/l


Arseeni:

Arseenia esiintyy pohjavesissä yleensä alueellisesti mm. Pirkanmaa alueella. Arseenin tiedetään aiheuttavan syöpää.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 10μg/l


Fluoridi:

Fluoridia esiintyy erityisesti lounais- ja kaakkois- Suomen rapakivialueilla. Fluoridi voi aiheuttaa häiriöitä hammaskiilteen muodostumisessa sekä luuston haurautta.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 1,5 mg/l


Nitraatti ja Nitriitti:

Nitraattien terveysriskien tiedetään kohdistuvan lähinnä imeväisikäisiin lapsiin, joilla nitraatista muodostuva nitriitti häiritsee punasolujen aineenvaihduntaa. Nitriitin myös epäillään lisäävän mahalaukun ja virtsarakon syöpää.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus NH4 0,5 mg/l; NO3 50 mg/l; NO2 0,5 mg/l


Radon:

Radon on hajuton, mauton ja väritön kaasumainen alkuaine, jonka tiedetään aiheuttavan muutoksia munuaisten toiminnassa, samoin epäillään aiheuttavan osteoporoosia.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus 100/300 Bq/l


Bakteerit:

E. Coli-bakteeria esiintyy ihmisten ja tasalämpöisten eläinten suolistossa. Sitä pidetään parhaana veden ulosteperäisen saastumisen osoittajana. Kolimuotoiset bakteerit indikoivat yleistä likaantumista ja ovat merkki pintavesien pääsystä kaivoon.
Sallittu/suositeltu enimmäispitoisuus E-coli 0 pmy/100ml, Enterokokit 0 pmy/100ml
koliformiset 100 pmy/100ml

   

TARVITSETKO LISÄTIETOA?

Mr.LVI ammattilaiset auttavat sinua veloituksetta tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä. Soita meille 010 666 7282 tai lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella.

Suosittelemme kaikkien yhteystietokenttien täyttämistä asian käsittelyn nopeuttamiseksi. Käsittelemme aina ensisijaisina täydellisillä yhteystiedoilla varustetut yhteydenotot.

Mahdolliset asiaasi koskevat kuvat ja liitteet voit lähettää meille sähköpostitse osoitteeseen info(at)mrlvi.fi

Asiakaspalvelu avoinna MA-PE 8:00-16:00

YhteydenottoLomakeLyhyt

Rahoita ostoksesi Nordea osamaksurahoituksella

Joustorahoitus toteuttaa toiveesi.
Suunnitelmat ovat yksilöllisiä, eikä ole olemassa liian suurta tai liian hullua haavetta. Voit saada luottoa 1 700 eurosta 25 000 euroon ja maksaa sitä pois juuri sinulle sopivissa kuukausierissä juuri sinulle sopivana eräpäivänä. Myös takaisinmaksuaika on joustava – jopa 7 vuotta.

 

 

KYSY LISÄÄ!