Myymälä: Muuntotie 1, 01510 Vantaa | 010 666 7282 | Sähköposti: info(at)mrlvi.fi | Avoinna ark. 8-16

Myymälä: Muuntotie 1, 01510 Vantaa | 010 666 7282 | Sähköposti: info(at)mrlvi.fi | Avoinna ark. 8-16

 x 

KAIVOVEDEN PUHDISTUS


Yleisimmät kaivoveden huonon laadun aiheuttajat löytyvät kaivojen rakenteista sekä maa- ja kallioperästä. Kaivoveden laatua on mahdollista parantaa pelkästään kaivon kunnostuksella ja kaivon kuntoa kannattaa pitää silmällä jatkuvasti. Aika ajoin on syytä tarkistaa että kaivon rakenteet ovat ehjät, kaivo on sisältä puhdas ja että tuuletusaukot ovat puhtaat. Kaivon kuntoa tarkistettaessa tulisi kiinnittää huomiota kaivon kanteen sekä saumojen tiiviyteen.
Betoniset kaivon kannet kestävät useampia vuosikymmeniä, mutta puinen kaivon kansi voi olla riski kaivoveden laadulle. Jos kaivon saumat eivät ole tiiviit ja kansi on huono, kaivoon voi päästä pintavesiä, jotka aiheuttavat veteen laatuongelmia ja jos kaivoon pääsee putoamaan eläimiä, veteen voi tulla kolibakteereita ja vesi on kokonaan juomakelvotonta. Jos vedestä löytyy epäpuhtauksia, bakteereita ja taudinaiheuttajia, tilanne on onneksi korjattavissa oikealla Watman vedensuodattimella.

 

Kaivoveden suodatin

Valikoimastamme löytyy useita erilaisia helppokäyttöisiä ja turvallisia vedensuodattimia, jotka puhdistavat kaivoveden juomakelpoiseksi. 
Ainoastaan IX-sarjan ionin vaihtoon perustuvat suodattimet käyttävät automaattisesti tapahtuvaan elvytykseen ruokasuolaa (NaCl). Kaikki muut vedensuodattimet puhdistavat kaivoveden juomakelpoiseksi turvallisesti ilman kemikaaleja.Kaivoveden tutkimus vesianalyysillä

Kaivoveden tutkimus suositellaan tehtäväksi vuosittain, mutta se olisi hyvä tehdä vähintään kolmen vuoden välein.
Mökkikaivon veden laatu vaihtelee enemmän kuin jatkuvassa käytössä olevan kaivon, johtuen vähäisemmästä käytöstä ja veden kierrosta, vuodenaikojen vaikutuksesta pohjaveden tason vaihteluun ja kaivon kunnosta sekä rakenteiden iästä.


Jotta veden juomakelpoisuus selviää, sille on tehtävä laaja vesianalyysi. Laaja Watman vesianalyysi sisältää seuraavat määritykset: pH, sähkönjohtavuus, väriluku, rauta, mikrobiologiset (e-koli, koliformiset bakteerit), arseeni, fluoridi, nitraatti, nitriitti, kovuus (veden kalkkipitoisuus), mangaani ja aistinvarainen arviointi. Laajaan vesianalyysiin voidaan tarvittaessa lisähinnasta lisätä myös erillisiä määrityksiä: KMn04-luku (humus), alumiini, kupari, sameus, kloridi, alkaliteetti, asiditeetti, radon ja uraani.


Watman perus vesianalyysillä voidaan tutkia vain yleisimpiä veden perusongelmia ja sillä tutkitaan seurantanäytteet kohteissa joissa on jo otettu laaja vesianalyysi tai muu juomavesikelpoisuustutkimus. Myös Watman perus vesianalyysissä voidaan tehdä lisämäärityksiä, jotka veloitetaan erikseen. Watman perus vesianalyysin lisämääritykset ovat: KMn04-luku (humus), alumiini, arseeni, mikrobiologiset (e-koli, koliformiset bakteerit), nitraatti, nitriitti, värin määritys, kupari, sameus, kloridi, alkaliteetti, asiditeetti, radon ja uraani.

MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS!

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä 2 250 euroa/henkilö

Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

 

Lue lisää kotitalousvähennyksestä verottajan sivuilta.